Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Jelovica na sejmu Dom 2019

Od 5. do 10. marca vabljeni na naš razstavni prostor v dvorani A. 
več >

Naselje Belca

V novi soseski BELCA si lahko izberete eno izmed šestih parcel za postavitev svoje nove hiše Jelovica.
več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
Upravni odbor družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, D.D.,
ki bo v torek, 1.8.2017 ob 13:00 uri
v poslovnih prostorih skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 PreddvorPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

* Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
* Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastila za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
* Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
* Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED


1.    Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2.    Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru.
3.    Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017.
4.    Preimenovanje družbe.
5.    Prehod računovodskih usmeritev s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

PREDLOG SKLEPOV

Sklep k točki 1:
Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3-članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k točki 2:
2.1: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2016.

2.2: Ugotovljen bilančni dobiček 89.884,83 EUR se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,05 EUR na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisanega v delniško knjigo na dan 1.8.2018 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2018 izplača pripadajoče dividende.

2.3.: Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2016.

Sklep k točki 3:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2017 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep k točki 4:
Družba se preimenuje iz Jelovica, lesna industrija, d.d. v Jelovica, d.d.

Sklep k točki 5:
Na predlog upravnega odbora se računovodske usmeritve spremenijo s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).


Jelovica, d.d.

Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora

Na podlagi predloga za spremembo in razširitev dnevnega reda skupščine z dne 5.7.2017 objavljamo

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
Upravni odbor družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, D.D.,
ki bo v torek, 1.8.2017 ob 13:00 uri
v poslovnih prostorih skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 PreddvorPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA


* Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
* Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastila za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
* Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
* Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.


DNEVNI RED


1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017.
4. Preimenovanje in preoblikovanje družbe.
5. Prehod računovodskih usmeritev s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

6. Soglasje k nakupu lastnih delnic


PREDLOG SKLEPOV


Sklep k točki 1:
Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3-članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k točki 2:
2.1: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2016.

2.2: Ugotovljen bilančni dobiček 89.884,83 EUR se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,05 EUR na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisanega v delniško knjigo na dan 1.8.2018 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2018 izplača pripadajoče dividende.

2.3.: Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2016.

Sklep k točki 3:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2017 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep k točki 4:
Družba se preimenuje iz JELOVICA, lesna industrija, d.d. v JELOVICA, družba za upravljanje, d.o.o.

Skladno s sklepom skupščina nalaga upravnemu odboru da do zaključka poslovnega leta izvede vse potrebno za izvedbo preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.


Sklep k točki 5:
Na predlog upravnega odbora se računovodske usmeritve spremenijo s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

Sklep k točki 6:

Skupščina podeljuje soglasje za odkup lastnih delnic JELG do višine 10% vseh delnic JELG,ter za izvedbo odkupa delnic pooblašča predsednika upravnega odbora.


Jelovica, d.d.

Gregor Benčina
predsednik upravnega odboraŽelite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Jelovica na sejmu Dom 2019

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019

Jelovica se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A.
več >

Srebrno priznanje za inovativnost

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture več >

Pogoji FB nagradne igre

več >

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >

Ostale novice

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Odločba ATVP glede prevzemne ponudbe

Ciljna družba JELOVICA D.D. objavlja odločbo ATVP v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika EBS GROUP d.o.o.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Četrtek, 7.7.2016

24. skupščina delniške družbe Jelovica, d.d. bo v petek, 22.7.2016, ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor več >

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), uprava ciljne družbe JELOVICA, lesna industrija d.d., objavlja naslednje mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe.

več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?